ENERGIATEHOKKUUDELLA SÄÄSTÖÄ ASUMISEEN

Oikein toteutetut energiatehokkuushankkeet ovat kannattavia sijoituksia. Esimerkiksi hukkalämmön talteenotolla ja uusiutuvan energian käyttämisellä voidaan vähentää tehokkaasti hiilidioksidipäästöjä sekä saada aikaan kustannussäästöjä. Asiantuntijamme tuntevat älykkäät energiaratkaisut, jotka auttavat varmistamaan energiatehokkuuden rinnalla myös erinomaiset sisäolosuhteet.

 • Energiatekniikan suunnittelupalvelut
 • Hiilijalanjälkilaskenta, LCA, UUSI
 • Energiatodistukset, UUSI
 • Energialaskenta ja -analyysit
 • Sisäilmaolosuhteiden monitorointi
 • Kiinteistöjen energiahankkeiden suunnittelu ja valvonta
 • Kiinteistöjen energia-avustusten selvitykset, UUSI
 • Uusiutuvat energiaratkaisut
 • Lämmöntalteenottoratkaisujen selvitykset ja suunnittelu

Palvelumme

Suunnittelupalvelut

 • Energiaselvitykset ja energiatodistukset
 • Lämmitysratkaisujen muutokset mm. lämpöpumppu, maalämpö, ilma-vesi, lämmöntalteenotto, aurinkokeräimet jne.
 • Hiilijalanjälkilaskenta, LCA
 • Lämmöntalteenottoratkaisujen selvitykset ja suunnittelu
 • Aurinkosähkö ja -keräimet suunnittelu
 • Jäähdytysratkaisut
 • Olosuhdesimulointi
 • Hybridienergiajärjestelmät
 • Sulanapitojärjestelmien järjestelminen suunnittelu

Valvonta ja konsultointi

 • Kiinteistöjen energiakatselmukset ja olosuhdeselvitykset
 • Sisäilmaolosuhteiden monitorointi
 • Kiinteistöjen energiahankkeiden suunnittelu ja valvonta
 • Kiinteistöjen energia-avustusten selvitykset
 • Tervetalo-koordinaattori ja LVIAS valvonta