Karsikon uuden koulun sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelusta vastasi Tekpro

Joensuun uusi Karsikon koulu on valmistunut ja tilojen käyttäjät ovat päässeet tiloihin. Tuliterä uudisrakennus on otettu käyttöön lukuvuoden 2022 syksyllä. Sähkösuunnittelusta ja rakennusautomaatiosuunnittelusta vastasi Talotekniikkapalvelu Tekpro Oy:n talotekniikan ammattilaiset.

Talotekniikan suunnittelupalveluita sekä terveellisen sisäilman palveluja tarjoavan Tekpron yrittäjä, rakennusterveyden asiasntuntija Jukka-Pekka Kärki kertoo, että yhteistyö Joensuun tilakeskuksen kanssa on jatkunut pitkään eri hankkeissa.