Tekpron sähkösuunnittelu siirtyi uudelle omistajalle

Talotekniikkapalvelu Tekpro Oy:n sähkösuunnittelu siirtyi keskiviikkona 4.10.2023 solmitussa liiketoimintakaupassa Sähkösuunnittelu Center Oy:lle. Tekpron sähkösuunnittelua hoitaneet kolme asiantuntijaa siirtyivät samassa yhteydessä Sähkösuunnittelu Center Oy:lle vanhoina työntekijöinä.

Keskeneräiset projektit hoidetaan loppuun sopimusten mukaisesti niihin aiemmin nimettyjen vastuuhenkilöiden toimesta.

Sähkösuunnittelu Center Oy:n toimitusjohtaja Jussi Salonen on toiminut jo aiemmin sähköurakoinnin parissa. Liiketoimintakaupan ja Tekpron kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä Salonen avaa uuden toimipisteen Joensuuhun.

Uudistuksen myötä saamme yhdistettyä sähköurakoinnin ja sähkösuunnittelun osa-alueet tiiviisti yhteen. On hienoa laajentaa toimintasektoria Itä-Suomeen avaamalla Joensuuhun uusi toimipiste. Palvelemme sähkösuunnittelussa paikkariippumattomasti eri puolilla Suomea sijaitsevia asiakkaitamme sekä mahdollisesti jatkossa myös vahvistamme Joensuun tiimiämme sähköurakoinnin osaajilla, kommentoi tuoretta liiketoimintakauppaa Sähkösuunnittelu Center Oy:n omistaja, toimitusjohtaja Jussi Salonen.

-Liiketoimintakaupan myötä syntyvä yhteistyömme mahdollistaa sekä Tekpron että Sähkösuunnittelu Centerin asiakkaille entistä kattavammat palvelut. Kummankin yhtiön pystyessä keskittymään ja kehittämään ydinosaamistaan, myös palvelujen laatu asiakkaille päin paranee, kuvailee muutoksen mukanaan tuomia hyötyjä Tekpron Jukka-Pekka Kärki.

Talotekniikkapalvelu Tekpro Oy jatkaa LVI- ja talotekniikan suunnittelua sekä laajentaa tuoreen muutoksen myötä palveluvalikoimaa entistä kattavammaksi terveellisen rakentamisen ja sisäilmapalveluiden sektorilla.

***

Lisätiedot:

Talotekniikkapalvelu Tekpro Oy, Jukka-Pekka Kärki, puh. 040 576 3371

 

Tekpro on edelläkävijä terveellisen rakentamisen ratkaisujen kehittäjänä. Suunnittelemme ja valvomme energiatehokkaiden taloteknisten ratkaisujen toteutumista niin uudisrakentamisessa kuin korjausrakentamisessa. Laadunvarmistustoimenpitein varmistamme terveelliset sisäilmaolosuhteet rakennusten käyttäjille.

Palveluitamme ovat mm:

  • Sähkösuunnittelu
  • LVI-suunnittelu
  • Rakennusautomaatiosuunnittelu
  • Energiatekniikan suunnittelu ja konsultointi
  • Energiaselvitykset, todistukset ja kuntoarviot
  • Talotekniikan valvontaan liittyvät tehtävät
  • Sisäilmasuunnittelu, korjaussuunnittelu (kosteus- ja homevauriorakennukset)
  • Sisäilmavalvonta, kosteuskoordinaattori ja rakentamisen aikaisen tervetalorakentamisen valvonta