LAADUKKAAN SISÄILMAN AVULLA TERVEELLISEMPÄÄ ELÄMÄÄ

Tavoitteena on ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mahdollistaminen rakennetussa ympäristössä. Perusteena ovat rakentamisen laadun parantaminen ja sisäilman terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioiminen mahdollisimman hyvin jo suunnittelu- ja rakennusvaiheissa.

Terveellisen sisäympäristön turvaamiseksi keskitymme rakennusten ilmanvaihdon toiminnan varmistamiseen, ennakoivien älykkäiden rakennusten kehittämiseen, kosteustuvallisten rakenneratkaisujen ja vähäpäästöisten materiaalivalintojen kautta rakennusten elinkaariajattelun kehittämiseen, jolloin turvallisuus ja terveellisyys rakennetussa ympäristössä parantuvat.

 • Kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset
 • Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimukset
 • Rakennusterveysasiantuntijan asiantuntijatehtävät
 • Sisäilmasuunnittelu
 • Sisäilmakorjausten valvonta ja koordinaattoritehtävät
 • Tervetalokoordinaattori-palvelu
 • Rakennus- ja korjaushistoriaselvitykset
 • Sisäilmaolosuhteiden laadunvarmistus
 • Talotekniset kuntokartoitukset

Palvelumme

Sisäilmasuunnittelu

Sisäilmasuunnittelussa ennaltaehkäistään sisäympäristöongelmien syntyminen uudis- ja peruskorjaushankkeissa. Sisäilmakorjaushankkeissa poistamme haitalliset altistetekijät ja varmistamme terveellisen sisäilman tilojen käyttäjille.

 • Sisäilma- ja kosteusvauriokorjaushankkeiden suunnittelu (rakenne- ja talotekniikka)
 • Sisäilmaturvallisuus
 • Sisäilmaolosuhteiden laskenta, hallinta ja laadunvarmistus sekä olosuhdesimulointi
 • Talotekniikan investointikustannuslaskenta
 • Rakenteiden haitta-aineiden ja ilmatiiveyden suunnittelupalvelut
 • Tulossa uutena purkumateriaalikartoitukset

Tervetalorakentaminen

Tervetalorakentamisessa varmistetaan rakennushankkeen tavoitteiden toteutuminen terveellisyyden ja turvallisuuden osalta. Tervetalo-koordinaattori ohjaa ja valvoo rakennushankkeen läpi kosteudenhallinnan ja sisäilman laadun toteutumisen.

 • Kosteuskoordinaattori ja Kuivaketju10 valvonta
 • Puhtaudenhallinta ja P1 rakentamisen valvonta
 • Tervetalokoordinaattori
 • Talotekniikkavalvonta (LVIAS) uudis- ja peruskorjaushankkeet
 • Sisäilmaolosuhteiden monitorointi
 • Rakenteiden haitta-aineiden ja ilmatiiveyden laadunvarmistuspalvelut mm. merkkiainekokeet tiiveystarkastuksen yhteydessä

Koulutuspalvelut

Laaja kokemus sisäilman koulutuksista:

 • Rakennusterveys ja sisäilmakoulutus
 • Kosteus- ja sisäilman kuntotutkimukset
 • Korjausten laadunvarmistus, valvonta- ja työjohto

 

Kysy lisää Jukka-Pekka Kärki

Yhteistyössä Rakennusterveys- ja sisäilmakoulutus, Itä-Suomen yliopisto | UEF | Jatkuvan oppimisen keskus  sekä Kosteus- ja homevaurio korjaustyömaan johtaminen koulutus, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry.

Historiallinen suojeltu arvorakennus

 

Kattavilla rakennuksessa sisäilma- ja kosteusteknisillä kuntotutkimuksilla sekä talontekniikan kuntoarvion perusteella toteutettiin yksityiskohtaiset korjaussuunnitelmat sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi ja haitallisten olosuhteiden korjaamiseksi. Suunnitelmissa korostuivat haittojen poistamiseen käytettävät korjausmenetelmät ja korjausten jälkeisen käyttöolosuhteiden laadun varmistaminen olosuhdemittauksin. Korjausten aikana kattavat valvontatoimenpiteet ja laadunvarmistusmittaukset loivat hyvän pohjan tilojen jatkokäytölle korjausten jälkeen.

 

 

Rakennus

Rakennusvuosi      1917

Koko                         350 m2

Kerrokset                2+ kellari

 

Palvelumme

 • Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus
 • Ilmanvaihdon kuntotarkastus
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitus
 • Sisäilmakorjausten korjaussuunnittelu
 • Ilmanvaihtosuunnittelu, uusi koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä
 • Sisäilmakorjausten laadunvarmistus ja valvonta (rakennustekniikka ja ilmanvaihtojärjestelmä)