Talotekniikkalla edellytykset asumiseen

Talotekniikka luo kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten laitteiden, palveluiden ja järjestelmien  kokonaisuuden. Hyvin suunniteltu talotekniikka, lämmitys, ilmanvaihto ja puhdas sisäilma ovat edellytyksiä turvalliselle, kestävälle ja terveelliselle rakennukselle. LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu sekä valaistus ja audiovisuaaliset ratkaisuilla varmistetaan rakennuksen toimivuus sekä turvallisuus. Ne ovat olennainen osa myös rakennuksen käyttäjän hyvinvointia.

Älykäs kiinteistö reagoi muutostarpeisiin ajoissa, mikä luo käyttäjälle turvallisen ja kestävän olinympäristön.

 • LVIJ suunnittelu
 • Sähkösuunnittelu
 • Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotarkastukset
 • Talotekniset kuntoarviot+PTS
 • LVI valvontatehtävät, uudis- ja peruskorjaushankkeet
 • Tervetalovalvonta ja tervetalokoordinaatoripalvelut

Talotekniikan palvelumme

LVI-suunnittelupalvelut

 • LVIA-järjestelmien suunnittelu
 • Jäähdytysjärjestelmien suunnittelu
 • Energiajärjestelmät
 • Sprinklerisuunnittelu
 • Kuntoarviot ja PTS
 • Hankeselvitykset ja esiselvivitykset taloteknikan järjestelmämuutoksen suunnittelun sekä hankintapäätöksien tueksi

 

 

Sähkö-suunnittelupalvelut

 • Sähkö- ja ICT järjestelmien suunnittelu
 • Turvasuunnittelu mm. kameravalvonta, rikosilmoitus- ja kulunvalvontajärjestelmä
 • Asennustöiden valvonta, sähkövalvonta
 • Kuntokartoitukset ja PTS
 • Sähköautojen latausinfran kartoitukset ja suunnittelu

 

 

Valvonta ja konsultointi

 • LVI valvontatehtävät, uudis- ja peruskorjaushankkeet
 • Sähkötöiden valvonta
 • Rakennusautomaatiovalvonta
 • Talotekniikan kuntoarviot
 • Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimukset
 • Talotekniset kuntokartoitukset
 • Tervetalovalvonta ja tervetalokoordinaatoripalvelut